ZARZĄD

Joanna Twardak – prezes zarządu

Aleksandra Szatkowska – wiceprezes

Barbara Jasińska – członek zarządu

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

Piotr Borkowski – dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Andrzej Ociepa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

Roman Ziaja – prezes SPP Models Sp. z o.o.

Michał Zięba – fundator

KOMISJA REWIZYJNA FUNDACJI

Elżbieta Gąsior

Maciej Wojtowicz

Arkadiusz Zięba – przewodniczący

Bartłomiej M. Łuczyński – członek Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego