„Exegi monumentum aere perennius”

[postawiłem pomnik trwalszy od spiżu]

Horacy

FUNDACJI PERENNITAS przyświeca idea, iż człowiek dzięki kulturze staje się nieśmiertelny. Owa kultura to przede wszystkim komunikowanie się ze światem dzięki sztuce
i umiejętnościom negocjacyjnym. Sztukę pojmujemy zwłaszcza w jej aspekcie utylitarnym.

Naszym domem jest Polska

Dbamy o piękno naszej ojczyzny zachowując i przekazując historię polskiej kultury. Informując o osiągnięciach, dokonanych na przestrzeni wieków, przez rodzimych artystów
i rzemieślników. Ważnym elementem naszej pracy jest wspieranie twórców w dzisiejszych, szczególnie trudnych dla nich, czasach. Pomagamy im się rozwijać a ich odbiorcom dawać okazję do poznania ich dzieł.

Naszą rodziną są mieszkańcy Polski

W kraju o bardzo złożonej historii i od zawsze polaryzowanych wydarzeniach, komunikacja staje się nadrzędnym celem wspierania społeczeństwa. Tylko dzięki rozwiniętemu dialogowi możemy osiągać porozumienie i obierać drogi prowadzące do rozwoju. Polska to kraj,
w którym podziały społeczne wynikają nie tylko ze specyficznego położenia geograficznego, przez które przebiega linia wschód-zachód, lecz również mocno ambiwalentnych, przychodzących po sobie, ustrojów politycznych.
Ustrojów trwających tak długo, iż całe pokolenia wychowywane były i są w niemal przeciwstawnych ideologiach. Tworzymy okazję do kształcenia i rozwijania umiejętności komunikacyjnych dzięki którym możemy jako społeczność przekraczać linie podziału.
Walcząc ze stereotypami pokazujemy wartość kultury w szerokiej perspektywie wielu subkultur tworzących społeczeństwo polskie.