Zarząd

Prezes Joanna Twardak
e-mail: j.kobylinska@perennitas.org

Wiceprezes Aleksandra Szatkowska
e-mail: a.szatkowska@perennitas.org

Członek zarządu Barbara Jasińska
barb.jasinska@wp.pl

ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław,
skrytka poczt. 53

Polska
tel.: +48 504 061 482
e-mail: fundacja@perennitas.org

Komisja Rewizyjna

Skype:
Maciej Wojtowicz

PROJEKTY:

Skarby Kultury
ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław,
skrytka poczt. 53
www.skarbykultury.pl

Koordynator:
Joanna Kobylińska
tel. +48 504 061 482
e-mail: j.kobylinska@skarbykultury.pl

Dane urzędowe:

KRS: 0000354359
REGON: 021230577
NIP: 8942995636
IBAN: PL 68 1750 0012 0000 0000 3852 5921